Khu vực, quốc gia

Kết quả bóng đá Nữ Euro 2022 - Kqbd Châu Âu hôm nay

Chung kết, Ngày 31/07
22:59
Anh (nữ)
Germany (nữ)
Bán kết, Ngày 28/07
02:00
Germany (nữ)
France (nữ)
Bán kết, Ngày 27/07
02:00
Anh (nữ)
Sweden (nữ)
Quarterfinals, Ngày 24/07
02:00
France (nữ)
Hà Lan (nữ)
Quarterfinals, Ngày 23/07
02:00
Sweden (nữ)
Belgium (nữ)
Quarterfinals, Ngày 21/07
02:00
Anh (nữ)
Spain (nữ)
Vòng bảng, Ngày 19/07
02:00
Italy (nữ)
Belgium (nữ)
02:00
Iceland (nữ)
France (nữ)
Vòng bảng, Ngày 17/07
22:59
Switzerland (nữ)
Hà Lan (nữ)
22:59
Sweden (nữ)
Portugal (nữ)
02:00
Denmark (nữ)
Spain (nữ)
02:00
Finland (nữ)
Germany (nữ)
Vòng bảng, Ngày 16/07
02:00
Austria (nữ)
Norway (nữ)
02:00
Northern Ireland (nữ)
Anh (nữ)
Vòng bảng, Ngày 15/07
02:00
France (nữ)
Belgium (nữ)
Vòng bảng, Ngày 14/07
22:59
Italy (nữ)
Iceland (nữ)
02:00
Hà Lan (nữ)
Portugal (nữ)
Vòng bảng, Ngày 13/07
22:59
Sweden (nữ)
Switzerland (nữ)
02:00
Germany (nữ)
Spain (nữ)
Vòng bảng, Ngày 12/07
22:59
Denmark (nữ)
Finland (nữ)
02:00
Anh (nữ)
Norway (nữ)
Vòng bảng, Ngày 11/07
22:59
Austria (nữ)
Northern Ireland (nữ)
02:00
France (nữ)
Italy (nữ)
Vòng bảng, Ngày 10/07
22:59
Belgium (nữ)
Iceland (nữ)
02:00
Hà Lan (nữ)
Sweden (nữ)
Vòng bảng, Ngày 09/07
22:59
Portugal (nữ)
Switzerland (nữ)
02:00
Germany (nữ)
Denmark (nữ)
Vòng bảng, Ngày 08/07
22:59
Spain (nữ)
Finland (nữ)
02:00
Norway (nữ)
Northern Ireland (nữ)
Vòng bảng, Ngày 07/07
02:00
Anh (nữ)
Austria (nữ)
Playoff, Ngày 14/04
01:45
Northern Ireland (nữ)
Ukraine (nữ)
01:00
Switzerland (nữ)
Czech (nữ)
Playoff, Ngày 13/04
21:00
Russia (nữ)
Portugal (nữ)
Playoff, Ngày 10/04
00:30
Portugal (nữ)
Russia (nữ)
Playoff, Ngày 09/04
22:59
Ukraine (nữ)
Northern Ireland (nữ)
21:00
Czech (nữ)
Switzerland (nữ)
Preliminary rou, Ngày 24/02
23:30
Italy (w)
Israel (w)
01:00
Spain (w)
Poland (w)
00:00
Cyprus (w)
Finland (w)
Preliminary rou, Ngày 23/02
22:59
Estonia (w)
Slovenia (w)
Tin tức coin